Hrubá stavba

Hrubá stavba: 

  • penetrácia základovej dosky, hydroizolácia základovej dosky
  • zloženie stien, obvodové a nosné steny- 140 x 40 KVH hranol, priečkové steny - 100 x 40 KVH hranol
  • vonkajšie opláštenie zdravotne nezávadnou OSB 3 doskou 12-15 mm s PD
  • drevená konštrukcia strechy, latovanie, parozábrana, certifikovaná škridla
  • impregnácia drevenej konštrukcie stavby
  • certifikovaný komín na kľúč bez revízie
  • spojovacie prvky
  • doprava, ubytovanie